Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie
Logo Wyższa Szkoła Gospodarki

Misja

Misją Centrum jest:

  • stworzenie platformy współpracy osób i instytucji z regionu kujawsko-pomorskiego zaangażowanych w budowanie relacji z partnerami z Europy Wschodniej,
  • rozwijanie ścisłych relacji z partnerami z Europy Wschodniej, w tym utrwalanie i pogłębienie współpracy z partnerami formalnymi,
  • promowanie współpracy społeczno-kulturalnej oraz gospodarczej z podmiotami z krajów Europy Wschodniej,
  • umożliwienie otwartej debaty dotyczącej problemów państw i narodów Europy Wschodniej,
  • stworzenie stałego dyskursu (w tym naukowego) na temat relacji między Europą Środkową a Wschodnią w kontekście procesów integracji europejskiej,
  • realizacja projektów transgranicznych i międzynarodowych,
  • zwiększenie efektywności kontaktów z instytucjami publicznymi,
  • tworzenie mechanizmów opiniowania polityk publicznych (THINK TANK),
  • doradztwo dla podmiotów zajmujących się podejmowaniem i rozszerzaniem współpracy w terenie.

Międzynarodowe warsztaty

Aktywne wakacje? Zgłoś się na warsztaty!

CZYTAJ WIĘCEJ

KONTAKT


Centrum Partnerstwa Wschodniego
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz