Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie
Logo Wyższa Szkoła Gospodarki

Zadania

 • Podejmowanie ścisłej współpracy z placówkami konsularnymi i konsulami honorowymi

  Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Bydgoszcz

  RODM nawiązał kontakty z konsulami honorowymi działającymi w regionie. Konsulowie honorowi Chorwacji, Mołdawii i Węgier poprowadzili wykłady na temat tych krajów podczas organizowanych przez Ośrodek Dni Narodowych, konsulowie honorowi Chorwacji i Peru brali udział w uroczystym otwarciu RODM, natomiast pracownicy Ośrodka wzięli udział w otwarciach konsulatów Mołdawii i Austrii.

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń

  PIE ED-Toruń nawiązuje kontakty z konsulami honorowymi działającymi zarówno w regionie jak i w całej Polsce. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj udział konsula honorowego Republiki Tureckiej w seminarium „Droga Turcji do Unii Europejskiej”.

 • Wspieranie akcji społecznych i charytatywnych

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz

  PIE ED-Bydgoszcz w ramach swojej działalności informacyjno-edukacyjnej uczestniczy w różnego rodzaju przedsięwzięciach o charakterze społecznym, np. poprzez przygotowywanie stoisk europejskich dla uczestników tego typu wydarzeń.

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń

  Angażowanie się w regionalne inicjatywy społeczne wpisało się na stałe w program pracy PIE ED-Toruń. Dzięki uczestniczeniu w festynach o różnorodnej tematyce, jak np. jarmarki ekologiczne, dni miasta, dociera z informacją europejską do szerokiego grona odbiorców z różnych grup społecznych i wiekowych.

 • Udzielanie pomocy obywatelom państw Europy Wschodniej

  Pomoc w dostępie do informacji w zakresie:

  - praw człowieka i obywatela,

  - kontaktów z instytucjami zajmującymi się sprawami cudzoziemców,

  - możliwości oferowanych obywatelom państw trzecich przez programy i instytucje Unii Europejskiej,

  - możliwości udziału w szkoleniach i warsztatach na temat spraw obywatelskich, międzynarodowych i Unii Europejskiej, mobilności, aktywizacji zawodowej itp.,

  - nawiązywania kontaktów z organizacjami zaangażowanymi w realizację projektów na rzecz Europy Wschodniej. 

 • Promowanie współpracy kulturalnej

  Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Bydgoszcz

  RODM przyczynia się do promowania współpracy kulturalnej przede wszystkim poprzez organizację Dni Narodowych. Dotychczas Ośrodek zorganizował Dni Narodowe Turcji, Chorwacji, Ukrainy i Indii oraz Węgier i Mołdawii w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki 2015. W tym roku odbędą się jeszcze Dni Narodowe Czech i Słowacji.

  RODM krzewi ponadto wiedzę o polskim i regionalnym dziedzictwie kulturalnym poprzez cykl zajęć zatytułowanych „Dobre, bo polskie”.

 • Realizacja projektów edukacyjnych

  Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Bydgoszcz

  W stałej ofercie RODM z co roku znajdują się lekcje, wykłady, szkolenia i warsztaty poświęcone różnym aspektom współpracy międzynarodowej oraz sprawom i problemom o charakterze międzynarodowym.

  Projektem, który RODM Bydgoszcz realizuje od tego roku i będzie kontynuować w następnych latach  jest Turniej Debat Oksfordzkich do udziału w którym zapraszane są drużyny reprezentujące szkoły średnie z regionu. Tezy wokół których uczestnicy toczą debaty dotyczą spraw europejskich i międzynarodowych, w tym m.in. polityki wschodniej.

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz

  W stałej ofercie PIE ED-Bydgoszcz co roku znajdują się lekcje obywatelskie i europejskie, wykłady, warsztaty oraz seminaria dla różnych grup wiekowych, nawiązujące do idei integracji europejskiej, mechanizmom funkcjonowania UE oraz wartości i priorytetów, którymi się kieruje. Wśród nich w kontekście wymiaru Wschodniego, na uwagę zasługują zajęcia edukacyjne nt. rozszerzenia UE, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa czy współpracy rozwojowej.

  Corocznym działaniem PIE ED-Bydgoszcz jest także ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej (w 2014 r. odbyła się już VI edycja), w ramach którego autorzy prac konkursowych często poruszają tematykę współpracy UE państwami i regionami wschodnimi.

  Centrum Europejskie im. Roberta Schumana

  Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz i Toruń przy Centrum Europejskim im. Roberta Schumana i Wyższej Szkole Gospodarki zapraszają do nadsyłania propozycji artykułów do dwóch punktowanych i recenzowanych czasopism naukowych: „Studia i analizy europejskie” (4 pkt.) oraz „Unia Europejska-perspektywy społeczno-ekonomiczne” (1 pkt.). Głównym celem naszych wydawnictw jest przedstawianie różnych aspektów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej procedur i mechanizmów funkcjonowania, systemu prawnego i podejmowania decyzji, a także społeczno-ekonomicznego wymiaru integracji europejskiej oraz praktycznych aspektów obecności Polski w jej strukturach.

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń

  Do podstawowych działań PIE ED – Toruń należy działalność informacyjno – edukacyjna. Prowadzimy szkolenia, warsztaty, seminaria, wykłady, lekcje europejskie, których odbiorcami są przedstawiciele wszystkich grup wiekowych. Każdego roku wydarzenia PIE ED-Toruń odpowiadają na aktualne potrzeby informacyjne mieszkańców regionu, również z zakresu polityki sąsiedzkiej, polityki rozszerzeniowej czy współpracy rozwojowej.

 • Promowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz dziedzictwa historycznego Europy

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Bydgoszcz

  PIE ED-Bydgoszcz co roku organizuje konkursy dla dzieci i młodzieży z okazji Europejskiego Dnia Języków. Celem konkursów jest przedstawienie za pomocą dowolnej formy plastycznej, fotograficznej lub tekstowej, różnorodności językowej i kulturowej Unii Europejskiej, w nawiązaniu do jej dewizy „Zjednoczeni w różnorodności” oraz korzyści jakie osiągać mogą obywatele UE z umiejętności posługiwania się językami obcymi w Europie. W 2014 r. odbyła się już V edycja konkursów.

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń

  Wraz z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz PIE ED-Toruń organizuje rokrocznie konkursy plastyczne, fotograficzne i tekstowe z okazji Europejskiego Dnia Języków. To europejskie święto jest również okazją do przeprowadzenia seminarium w obcym języku dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z regionu. Co roku w seminarium biorą udział inne szkoły, których uczniowie mają możliwość spotkać się z wolontariuszami z całej Europy, poznać kulturę różnych państw oraz poobcować z innym niż polski językiem.

Międzynarodowe warsztaty

Aktywne wakacje? Zgłoś się na warsztaty!

CZYTAJ WIĘCEJ

KONTAKT


Centrum Partnerstwa Wschodniego
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz